česky | english

Jádra UNICORE

Technologie

V roce 2002 zavedla firma novou technologii výroby jader UNICORE.

Hlavní výhody:

 • velmi nízké ztráty proti jádrům typu EI, UI, SU a C
 • vysoká rozměrová flexibilita
 • velké množství typů montáží
 • není prioritně nutné žíhání jader

Rozměry jader:

Flexibilita:

 • materiály tloušťky 0,15 - 0,35mm magneticky orientované i neorientované oceli (viz. Materiály).
 • jednofázová i třífázová
 • stupňovitá
 • speciální modely dle přání zákazníka

Typ DUO

 • jednoduchý postup montáže
 • nízké ztráty
 • možnost sycení až 1,4T
 • jedno i třífázový typ
 • DUO I, II, III - počet pásků na schod

Montáž jádra:

Montáž - viz video

Jednofázové typy

Třífázové typy

Aplikace v transofrmátoru

Montážní prvky

Typ DGAP

 • jádra s velmi nízkými ztrátami
 • vzduchová mezera rozptýlená pouze na jedné straně jádra

Typ BUTT

 • náhrada jader pro tlumivky
 • definovaná mezera na jedné nebo obou stranách
 • jedna i více mezer na jádře

Typ Uncut

 • jádro bez vzduchové mezery
 • technologicky shodný s toroidem, ale vysokou rozměrovou variabilitou

Typ STEPBUT a ZIP

 • jednoduchá montáž
 • mezera na jedné nebo obou stranách
 • náhrada EI a UI plechů