česky | english

Měření toroidných jader

Zavedli jsme sofistikované měření toroidných jader.

Měřené hodnoty: T, W/kg, mA/m, permabilita

Měření jader UNICORE

Měření jedno i Třífázových typů

Projekty

Řadu technických problémů řešíme ve spolupráci s vědeckým pracovištěm

VŠB Ostrava, přičemž některé byly řešeny v rámci dotačního projektu MSK.