česky | english

Výrobní proces

Magneticky orientovaná ocel je důležitým materiálem pro výrobu energeticky efektivních transformátorů. Má mimořádně dobré magnetické vlastnosti, založené na unikátní krystalické struktuře. Krystaly vytvářené během sofistikovaného procesu zaručují výborné magnetické vlastnosti ve směru navíjení.

Výrobní linka, ořezávání stran

Počáteční materiál pro orientovanou elektrickou ocel je horký pás, který je vyráběn v ocelárnách podle přesně stanovených podmínek.

Elektrolytická úprava povrchu

Horký pás, určený pro magneticky orientovanou ocel běžné produkce prochází povrchovou úpravou v elektrolytické lázni.

Elektrolytická úprava povrchu

Horký pás, určený pro magneticky orientovanou ocel běžné produkce prochází povrchovou úpravou v elektrolytické lázni.

Studené navíjení, přechodné žíhání

Poté je pás dvakrát navíjen přes studenou válcovací linku a mezi válcováním znovu žíhán. U materiálu HiB je pás válcován na potřebnou tloušťku pouze v jednom kroku.

Oduhličování

V následující oduhličovací žíhací lince je obsah uhlíku zredukován na množství, které neovlivňuje dále magnetické vlastnosti oceli. Zároveň se vytvoří na povrhu tenká vrstva oxidu. Po oduhličení je povrch oceli potažen vrstvou oxidu magnézia, která zabrání slepení navinutého pásu při pozdějším vysokoteplotním žíhání.

Vysokoteplotní žíhání

Během vysokoteplotního žíhání v pecích pod ochranou atmosférou dochází k tvorbě textury v podobě zrn. Poté reakcí oxidu magnézia s povrchem pásu.

Odstranění pnutí a potahování

V dalším kroku je orientovaný ocelový pás potažen izolací, následuje tepelné uhlazení a žíhání odstraňující pnutí materiálu.

Úprava laserem

Používá se u materiálů HiB. Ozáření pásu v navíjeném směru laserovým paprskem redukuje velikost magnetických domén což má za následek snížení celkových ztrát na jádře. Tato metoda však není vhodná pro materiály, které budou podstupovat další tepelné žíhání na odstranění pnutí, jelikož tato laserová úprava není termostabilní.

Konečné podélné dělení

Následuje ořezávání okrajů a dělení materiálu na pásy dle požadavků zákazníka.